PENGENALAN

Unit Peperiksaan (UPEP) ialah satu unit yang bertanggungjawab menyiapkan kertas peperiksaan akhir semester, memproses keputusan penilaian selepas semester pengajian berakhir dan menyiapkan Sijil/Diploma bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian.

 

OBJEKTIF

• Menyiapkan kertas peperiksaan satu (1) minggu sebelum peperiksaan akhir bermula.

• Memproses keputusan peperiksaan dalam tempoh dua (2) minggu selepas semester pengajian berakhir.

• Menyiapkan Sijil/Diploma bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian satu (1) minggu sebelum majlis konvokesyen

 

AKTIVITI-AKTIVITI UNIT PEPERIKSAAN

• Urusan Penyediaan Kertas Peperiksaan

• Urusan perlaksanaan Peperiksaan Akhir

• Urusan Pemprosesan Keputusan Penilaian

• Urusan Pensijilan dan Anugerah Kecemerlangan Pelajar

• Urusan Penguatkuasaan Peraturan Penilaian

• Urusan Pentadbiran Unit Peperiksaan