PENGENALAN

Unit Psikologi dan Kerjaya diwujudkan bertujuan untuk melaksanakan dan memberi perkhidmatan bimbingan psikologi kaunseling yang merangkumi tiga pendekatan :

 

Pendekatan Krisis

Reaksi kepada situasi kritikal atau hilang kawalan diri dan memerlukan perhatian segera. Kaunselor / Pegawai Psikologi memainkan peranan sebagai perunding atau orang tengah untuk meredakan situasi

 

Pendekatan Pemulihan

Fokus kekurangan yang dikenalpasti. Penyelesaian dicadangkan atau dilaksanakan bagi mengelak situasi krisis atau potensi dapat dimajukan
Contoh : Sesi kaunseling, terapi dan lain-lain

 

Pendekatan Pencegahan

Program atau aktiviti dilakukan sebelum masalah muncul. Contoh : Program Psikopendidikan, penyalahgunaan dadah, kesihatan, kesedaran jenayah, alkohol dan lain-lain

 

Pendekatan Perkembangan

Mengenalpasti kemahiran, potensi dan pengalaman yang diperlukan untuk menggalakkan peningkatan potensi diri dan berjaya dalam hidup
Contoh : Program motivasi, perkembangan kerjaya dan lain-lain. Unit ini juga merancang, menyediakan dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar negeri (Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya)