Pengenalan 

 

Unit Pembangunan Dan Senggaraan merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja yang melibatkan menaiktaraf dan menyelenggaraan bangunan, fasiliti & infrastruktur politeknik dalam memberikan keselesaan dan keselamatan kepada warga Politeknik METrO Kuala lumpur